Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Informatie voor ouders/verzorgers.
In deze folder leest u meer over VVE!
- Wat is VVE?
- Wat bieden wij?
- Wat verwachten wij van uzelf, als ouder?
- Kosten
- Komt uw kind in aanmerking voor VVE?
- Aanmelding

Klik hier voor de folder.