In het kader van de invoering van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) hebben gemeente, besturen voor peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en basisscholen afspraken gemaakt over de overdracht van de gegevens van de kinderen in. Venlo. Dit is in 2013 vastgelegd in het Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Venlo. De genoemde organisaties zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen.
Een belangrijk instrument om dit te bereiken zijn afspraken over de overdracht van kinderen van
de voorschoolse voorziening naar de basisschool.

Klik hier om het overdrachtsprotocol voorschoolse voorziening naar basisschool binnen de gemeente Venlo te lezen.