Samenwerking tussen Peuteraanbod Pinokkio en onze basisschool.
Om voor kinderen de overgang van Peuteraanbod Pinokkio naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen, is er geregeld contact met basisschool Groeneveld en is Peuteraanbod Pinokkio sinds januari 2014 ook gevestigd in school.

In het kader van de doorgaande lijn wordt besproken hoe het peuteraanbod en de school zo veel als mogelijk op elkaar afgestemd kunnen worden.

Ook in het kader van VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is er afstemming. Daar waar er zorgen zijn wordt in overleg met de ouders en de basisschool al voor de leeftijd van 4 jaar samen besproken hoe extra zorg kan worden geboden en hoe dit op de basisschool kan worden voortgezet. Elk kind wordt warm overgedragen naar school.
Verder is er de werkgroep Dag-Peuter-School, bestaande uit een pedagogisch medewerkster van peuteraanbod Pinokkio, een pedagogisch medewerkster van Kindcentrum Prinsjeshof, een leerkracht van basisschool Groeneveld,  en de VVE coach van peuteraanbod Pinokkio. Zij stellen elk jaar de thema's op elkaar af.

Voor elk thema wordt er een gezamenlijke woordenlijst gemaakt, een lied en versje bedacht en een themaboekje opgesteld. Ook wordt er gekeken naar een gezamenlijke activiteit binnen het thema. Wanneer dit een succes is, wordt deze opgenomen in het draaiboek.