MR Groeneveldschool!

Algemene informatie over de medezeggenschapsraad (MR)
Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Voor de helft bestaat die uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school.

De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten:

 
  • Adviesrecht; dat wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen, maar er wel serieus op moet reageren.
  • Instemmingsrecht; dat gaat een stap verder. In dat geval kan het schoolbestuur zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen.
  • Initiatiefrecht; dat is het recht om zelf als raad onderwerpen aan te dragen als zij vindt dat het bestuur te weinig beleid maakt
MR Groeneveld school

De MR van de Groeneveld school is een groep van zes personen.
Drie man personeel gekozen door het personeel.
Drie ouders gekozen door de ouders.
Wordt je gekozen als MR lid dan neem je drie jaar deel aan de medezeggenschapsraad. Vervolgens vinden er opnieuw verkiezingen plaats. Je kunt je natuurlijk ten alle tijden weer herkiesbaar stellen.

Doorgaans komt de MR 6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen op school.
Deze bijeenkomsten zijn te vinden op onze schoolkalender.
De leden krijgen van tevoren de agenda en eventuele stukken, zodat ze zich goed voor kunnen bereiden.

In de vergaderingen van de MR komt een groot aantal onderwerpen ter sprake. Sommige onderwerpen staan regelmatig op de agenda, andere onderwerpen komen slechts eenmalig aan bod.

De MR is dus dé plaats waar u als ouder kunt meepraten en beslissen over de gang van zaken op school!

Elke ouder die graag een keer bij een van onze vergaderingen aanwezig wil zijn, hetzij uit belangstelling of uit pure nieuwsgierigheid, is van harte welkom. Bent u misschien onze volgende gast?
U kunt contact opnemen via ons email adres info.groeneveld@fortior.nl