Het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen onder schooltijd is op Basisschool Groeneveld  niet toegestaan. Onder schooltijd verstaan we het moment dat de school ingaat tot het moment dat de school is uitgegaan. Dus ook in de pauzes is het gebruik niet toegestaan. We vragen u daarom om uw kind geen mobiele telefoon mee naar school te geven. Het meebrengen van een mobiele telefoon kán in incidentele gevallen noodzakelijk zijn. In dat geval dient de mobiele telefoon bij de leerkracht ingeleverd te worden en wordt de telefoon bij het uitgaan van de school weer mee naar huis gegeven. De school draagt geen verantwoording voor het zoek- of stukraken van mobiele telefoons.