Het management team

Op onze school werken we met een managementteam.
Dit team bestaat uit de directeur en 2 teamleiders. Zij houden zich o.a bezig met het beleid van de school, onderwijsontwikkelingen, coaching van collega's en zijn een luisterend oor voor ouders en leerlingen.

Directeur:                           Pieter Classen            pieter.classen@fortior.nl
Teamleider Onderbouw:     Wilma Hoenen            wilma.hoenen@fortior.nl
Teamleider Bovenbouw:      Annemarie Stevens    annemarie.stevens@fortior.nl   


De teamleiders
 
Als teamleider binnen onze Stichting Fortior heb je twee functies:
 
 1. Intern begeleider
 2. Leiding geven aan een deelteam van de school
   
Bij het leiding geven aan een deelteam kunt u o.a. denken aan:
 
 • het voorzitten van vergaderingen
 • het houden van functioneringsgesprekken met de leerkrachten
 • gesprekken voeren met ouders bij nieuwe aanmeldingen
 • beleid maken en uitvoeren
 • contacten met personen en instanties buiten de school
 • etc.
 
Als intern begeleider (IB-er) coördineren zij de zorg die op onze school gegeven wordt. Onze leerlingen staan hierbij centraal, zodat ze de juiste zorg op maat kunnen bieden.
Hierbij kunt u o.a. denken aan:
 
 • groepsbesprekingen met de leerkracht, waarbij de groep en elke leerling individueel aan bod komt. We geven advies aan de leerkrachten en zien er op toe dat gemaakte afspraken worden nageleefd.
 • interpreteren van toetsgegevens. Dit wordt gedaan 2x per jaar op 3 niveaus: leerling, groep en school. We presenteren dit aan het hele team en bekijken samen waar we acties moeten uitzetten.
 • coachen & begeleiden van de leerkrachten
 • oberveren van kinderen
 • advies & hulp bij onderzoektrajecten
 • aanvragen van onderzoeken
 • voeren van gesprekken met ouders
 • contacten met externe partners zoals Bureau Jeugdzorg (BJZ), de schoolarts, Onderwijs Begeleidingsdienst (BCO), ambulante begeleiders
 • samenwerking met onze PSZ Pinokkio: doorgaande lijn zoveel mogelijk waarborgen, "zorg" kinderen al vroeg in beeld, gezamenlijke activiteiten.
Mocht uw kind meer aandacht van ons nodig hebben, zijn wij meer in beeld en bij u en uw kind betrokken.
Als u iets over uw kind wilt vertellen of vragen, is in eerste instantie de leerkracht uw contactpersoon en daarna komen wij waar nodig in beeld.