Communicatie met ouders

Een goede communicatie met ouders en zorgen voor een zo'n laag mogelijke drempel voor ouders om met de leerkrachten en directie in gesprek te komen vinden wij als team erg belangrijk.
Daarvoor hebben wij gedurende het schooljaar een aantal activiteiten:

•Inlooptijd
Elke morgen en elke middag is er tien minuten inlooptijd voor alle ouders. U kunt dan even met uw kind samen het gemaakte werk bekijken en een korte mededeling doorgeven aan de leerkracht.
Om 8.30 en 13.15 gaat de bel en starten de lessen.

 
•Ouderavonden
Drie keer per jaar zijn er ouderavonden. De datums vindt u op Ouderportaal
 
•Tussentijdse individuele gesprekken
U kunt altijd mondeling of per mail een extra gesprek met de leerkracht van uw kind aanvragen. Ook als er vanuit onze kant iets is, vragen wij u op een extra gesprek. We gaan niet wachten tot de vaste ouderavonden. Wij trekken op tijd aan de bel!

 
•Informatieverspreiding
Alle informatie wordt verspreid via Ouderportaal. Hierdoor is het voor ons mogelijk om u regelmatig en goed te kunnen informeren. Helaas bleven papieren nog weleens op school liggen of bij de naschoolse opvang, zodat ouders niet goed op de hoogte waren van belangrijk nieuws of belangrijke mededelingen. Met informatieverspreiding via Ouderportaal hopen we dit zo veel mogelijk te voorkomen!
 

 
Tot slot willen we u laten weten dat we open staan voor tips en suggesties.

 
Wij willen u vragen om naar binnen te komen als er iets is. De leerkracht is altijd 1e aanspreekpunt.
 
Wij hopen op een fijne samenwerking!