De Aanmeldprocedure.

Vanaf de leeftijd van ong. 2,5 jaar kunnen ouders hun kind aanmelden voor onze school. Dit gebeurt meestal op de Gemeentelijke centrale aanmeldingsdatum in januari. Hiervan krijgt u ook thuis bericht vanuit de Gemeente. Hier staat in wanneer deze centrale aanmelding is, wanneer de open dag voor nieuwe ouders is en wat u dient mee te nemen tijdens de aanmelding.
 
Enkele weken voor de centrale aanmelding is er op onze school een presentatieavond & een open dag. Op de dinsdagavond is er een presentatie avond voor ouders van nieuwe leerlingen. Op deze avond vertellen wij u d.m.v. een Prezi waar wij voor staan en wat wij belangrijk vinden. Ook vertellen we kort hoe het onderwijs er in groep 1-2 uitziet, u kunt vragen stellen en u kunt even een kijkje nemen in een klaslokaal.
U kunt de school op een donderdagochtend bezoeken onder schooltijd en zo krijgt u een goed beeld van onze school en ervaart u de sfeer. Uw kind kan in één van de kleuterklassen of in de gymzaal meespelen.
We leiden u dan rond en vertellen u over ons onderwijs.
Mocht u tijdens dit inloopmoment niet in de gelegenheid zijn dan kunt u natuurlijk ook altijd een afspraak maken voor een ander moment.
Na de rondleiding door onze school ontvangt u ook het inschrijfformulier. Als u kiest voor onze school kunt u dit alvast invullen en met de aanmelding meenemen. Ook is het formulier te downloaden van onze site of kunt u het op onze school afhalen.
 
Tijdens de centrale aanmelding levert u het inschrijfformulier in. In een kort gesprek met één van de leden van het MT worden de formulieren doorgenomen en wordt er een kopie gemaakt van het BSN van uw kind. Dit kan bijvoorbeeld staan op de zorgpas. Na de schriftelijke aanmelding krijgt u hiervan een bevestiging.
De plaatsing wordt pas definitief na het intakegesprek dat nog volgt.
 
Voordat uw kind instroomt, ontvangt uw kind van school per post een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit is een gesprek van ongeveer een uur met de leerkracht van uw kind. U neemt uw kind mee naar dit gesprek. Tijdens dit gesprek worden u een aantal vragen voorgelegd over de ontwikkeling van uw kind. Dit om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw kind. Met deze gegevens kunnen wij de start van uw kind zo optimaal mogelijk laten verlopen. Na dit gesprek wordt uw inschrijving definitief, u ontvangt een bevestiging per mail/post.
Ook kunt zelf van de gelegenheid gebruik maken om tijdens dit gesprek nog vragen te stellen.
Het intakeformulier wordt samen met de aanmelding het eerste document in het dossier van uw kind.
Mochten er n.a.v. dit intakegesprek een aantal zorgen zijn, dan wordt er een afspraak gemaakt met de deelteamleider om deze zorgen beter in kaart te brengen. 

Na het intake gesprek ontvangt u en uw kind een kleine rondleiding door de hal van de onderbouw. Deze bestaat uit de eigen klas, wc'tjes, kapstok en de speelzaal. Tijdens dit gesprek spreekt u samen met de leerkracht af wanneer uw kind mag komen voor het "stoeltje passen". Uw kind mag dan één dagdeel komen meedraaien in de groep. Zo kan uw kind alvast wennen aan de juf, de klasgenootjes en het klaslokaal.
 
Uw kind start bij ons in groep 1 op de dag nadat uw kind 4 is geworden. (m.u.v. weekenden en vakanties)
 
Kinderen die tijdens de laatste 3 weken voor het begin van de zomervakantie 4 jaar worden, stromen pas in na de zomervakantie. Dit heeft ermee te maken dat de laatste 3 weken op school vallen in een drukkere periode van het schooljaar en daardoor niet zo geschikt zijn voor uw kind, maar ook voor de groep om in te stromen.
 
Kinderen die jarig zijn tussen einde zomervakantie en 1 oktober, mogen allemaal in de eerste schoolweek na de zomervakantie instromen. Het kan dan dus zijn dat uw kind nog geen 4 jaar is.
 
Om het dossier verder compleet te maken ontvangt school graag het observatieverslag van PSZ/KDV over uw kind. Deze gegevens worden altijd eerst eerst met u doorgesproken en worden vervolgens pas na goedkeuring door u  aan school verstrekt. Hier dient u zelf voor te zorgen. Ook dit verslag komt in het dossier van uw kind.