Schoolbegeleiders van het BegeleidingsCentrum voor Onderwijs en Opvoeding (BCO):

Een orthopedagoog van BCO adviseert onze school op het gebied van leerlingzorg en algemene zaken met betrekking tot het onderwijs. Samen met de orthopedagoog bekijken onze leerkrachten welke zorg voor uw zoon en/of dochter nodig is en hoe we dit vorm kunnen geven binnen ons onderwijs.  

 


BCO- onderwijsadvies
Wylrehofweg 11
5912 PM Venlo
Postbus 829
5900 AV Venlo
tel: 077 - 3519284
e-mail: info@bco-onderwijsadvies.nl