TUSSENSCHOOLSE OPVANG SPRING KINDEROPVANG
Spring verzorgt op veel basisscholen tussenschoolse opvang. Tussenschoolse opvang is vrije tijd waarin kinderen rustig hun boterham kunnen eten én leuke activiteiten krijgen aangeboden. Zo kunnen kinderen even lekker ontspannen en weer nieuwe energie opdoen voor de schoolmiddag. Onze medewerkers en vrijwilligers zorgen voor een gevarieerd aanbod voor de kinderen zoals knutselen, voetballen, verstoppertje spelen en gezellig samen kletsen.
 
TSO-Opvang
De opvang wordt verzorgd door een team vrijwilligsters, en een beroepskracht (coördinator) van Spring kinderopvang. Zij zien erop toe dat het overblijven ontspannen, harmonieus en volgens goede regels verloopt, zodat de kinderen weer met frisse energie aan de middaglessen kunnen beginnen.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is uw kind van harte welkom.
 
Contact
De coördinator Mariet Linssen is telefonisch te bereiken door een berichtje in te spreken op de voicemail.  
Telefoonnummer 06 211 24 944
Ook dagelijkse aan- en afmeldingen voor het overblijven kunt u inspreken op de voicemail onder vermelding van voor-  en achternaam van uw kind en de groep.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over onze opvang kunt u terecht op onze website:
www.spring-kinderopvang.nl of neem contact op met onze klantenservice.
Tel. 088 2088 200
e-mail info@spring-kinderopvang.nl