De Boekentuin!

De Bibliotheek op school


Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en worden aantoonbaar beter in taal.
Wat is er dan mooier dan het boek bij het kind te brengen!
 
Met bibliotheek op school realiseren wij, in samenwerking met de bibliotheek, een actuele, populaire en aantrekkelijke schoolcollectie in de directe leeromgeving van het kind!
 
Door het realiseren van een aantrekkelijke leesomgeving stimuleren wij kinderen om meer te gaan lezen waarbij het leesplezier voorop staat. Daarnaast zal er middels verschillende activiteiten aan leesbevordering worden gedaan, zodat er een echte leescultuur ontstaat.
Ook het thuis lezen willen wij zoveel mogelijk stimuleren, want dit is van groot belang voor de taalontwikkeling en leesvaardigheid van uw kind.
 
Wist u dat door 15 minuten per dag lezen er 1.000.000 woorden per jaar worden gelezen en 1.000 nieuwe woorden worden geleerd?!
 
Vanuit school zijn er twee leescoördinatoren die alle activiteiten met betrekking tot leesbevordering aansturen. Zij worden ondersteund door een leesconsulent van de bibliotheek in Venlo.
Voor onze school is dat Vincie Hermans.
 
De bibliotheek op school wordt door vrijwilligers bemand met ondersteuning van de leesconsulent.
Samen zetten wij ons in om van de bibliotheek op school een succes te maken.
Wilt u ons hierbij helpen?
Geef dit dan door aan juf Margriet.
Zij is de leescoördinator van onze school.