De afgelopen jaren hebben we flinke ontwikkelingen doorgemaakt wat betreft ons onderwijs aan Meerbegaafden.
 
Alle leerkrachten hebben geoefend met het formuleren van "Hogere orde denkvragen", zodat de leerlingen die dat nodig hebben bij elke les uitgedaagd worden om analyserend, evaluerend en creatief na te denken.
Bij onze zaakvakken hebben we allerlei opdrachten die hiermee te maken hebben ook toegevoegd.
Voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong hebben voor elk thema opdrachten klaargemaakt.
Bij steeds meer basisvakken laten we leerlingen de stof compacten, zo hoeven leerlingen die de stof beheersen niet alle opdrachten uit het boek te maken. Deze leerlingen zijn dan eerder klaar met de oefenstof en krijgen vervolgens verrijkingsstof. De verrijkingsstof bestaat uit moeilijke opdrachten die aansluiten bij de stof van de methode en meer een beroep doen op toepassen van vaardigheden.
Verder zijn al onze leerkrachten nu vaardig in het voeren van gesprekken over leerstof overstijgende doelen.
Dit zijn de doelen die te maken hebben met het je eigen maken van stof, zoals leren werken volgens een plan, doorzetten, omgaan met kritiek of samenwerken.
Meerder keren per jaar worden er gesprekken tussen leerkracht en leerling gehouden, waarbij de leerling aangeeft welke vaardigheid hij of zij wil verbeteren. Samen maken ze dan een plan van actie om deze vaardigheid te oefenen.