COÖPERATIEF LEREN
 
 
 1. Wat is coöperatief leren?
Sinds een aantal jaren werken we op de Groeneveldschool met coöperatief leren.
Dit is een manier van werken die bij alle activiteiten en vakken van groep 1-2 t/m 8 kan  worden toegepast.
Het is een zeer actieve vorm van leren, niet alleen de lesstof is belangrijk maar ook de samenwerking.
Veel kinderen zijn gelijktijdig bezig met behulp van actieve structuren / werkvormen.
 
 
 1. GIPS-model
Deze coöperatieve werkvormen voldoen aan de basisprincipe van het GIPS-model.
 
G = gelijke deelname
De opdracht kan alleen succesvol uitgevoerd worden als elk kind in het groepje zijn bijdrage levert.
Dus ook de leerlingen die anders minder actief zouden participeren, worden bij het proces betrokken.
Dit heeft een positief effect op het zelfbeeld van elk kind!
 
I = individuele aansprakelijkheid
Elk kind is aansprakelijk voor zijn eigen bijdrage aan het geheel van de opdracht.
 
P = positieve wederzijdse afhankelijkheid
Kinderen hebben elkaar nodig om de opdracht uit te kunnen voeren.
 
S = simultane interactie
Er zijn meerdere kinderen tegelijk actief bezig!

 
 1. Didactische structuren = werkvormen
 Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
 
 • Binnen-buitenkring
 • 2-praat
 • Mix en Ruil
 • Tweetalcheck
 • Zoek de Valse
 • Mix en Koppel
 • Teaminterview
 • Rondpraat
 • Sta op en doe mee
Bij de kleuters worden er een aantal vaste structuren aangeleerd en deze worden vanaf groep 3 uitgebouwd.
 
 
 1. Waarom coöperatief leren?
 
De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook leren van en met elkaar.
De kinderen zijn actief bezig met de lesstof, waardoor het meer betekenis krijgt en beter beklijft.
Door de onderlinge samenwerking ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden en leren de kinderen in een groep elkaar beter kennen.
Er groeit zo een sfeer waarin ze elkaar leren waarderen, begrip voor elkaar hebben en elkaar willen helpen.
 
Door de hele school gebruiken we hierbij een aantal dagelijks terugkerende begrippen ( = routines) zoals:
 
 • stilteteken
 • denktijd
 • maatje (oog en schouder)
 • lineaalstem
 • klasbouwer en teambouwer. Hiervan is het doel dat de kinderen leren elkaar beter kennen, zodat ze zich (zo snel mogelijk) thuis voelen in de klas of in het groepje/team.
 1. Voordelen op een rijtje
 
Onze ervaringen (de laatste jaren) met coöperatief leren zijn zeer positief. We merken dat de doorgaande lijn resultaat oplevert en duidelijkheid biedt. 
 
 •   veel variatie in werkvormen
 •   actieve en betrokken leerhouding
 •   plezier in leren/motivatie
 •   kinderen leren van en met elkaar
 •   sociale vaardigheden
 •   veilige sfeer in de klas
 •   grote leeropbrengst