Plusklas

Een aantal leerlingen van onze school heeft bovenop het aangebodene nog meer uitdaging nodig.
Voor een aantal van deze leerlingen is er een plaatsje in de plusklas.
De plusklas wordt door juf Cecile begeleid in ons eigen gebouw. (Niet te verwarren met de Talentengroep, waar leerlingen van alle scholen van Fortior bij elkaar komen in het gebouw van de TCV).

Onze plusklas geeft deze leerlingen de gelegenheid om met kinderen die op hetzelfde niveau denken, samen te werken. In de plusklas leren de kinderen om zich bewust te worden van hun eigen denkprocessen.
Ze worden niet alleen analytisch, evaluerend, creatief en praktisch uitgedaagd, maar moeten ook bij zichzelf herkennen of ze vooral analytisch of vooral creatief e.d. nadachten.

Het programma is erg gevarieerd om de verschillende interesses en kwaliteiten te voeden.
De leerlingen krijgen een vreemde taal aangeboden (Engels of Spaans) zodat ze ervaren hoe ze iets nieuws leren. Ook oefenen ze onderzoeksvaardigheden door het bedenken van onderzoeksvragen en het uitvoeren van proeven om deze vragen beantwoord te krijgen. Deze proeven hebben meestal betrekking op verschijnselen uit de natuur, wetenschap of techniek.
 
Ook besteden we tijd aan kunst, cultuur en filosofie

Verder bestuderen de leerlingen allerlei onderwerpen (vaak naar eigen keuze) door middel van het volgen van webpaden of webkwesties. Hiervoor hebben we een abonnement op www.acadin.nl
Binnen en buiten de plusklas worden flinke eisen aan deze leerlingen gesteld. We verwachten een hoge inzet en motivatie te zien. De leerlingen krijgen vanuit de plusklas een taak mee naar de klas, die ze daar tijdens de tijd voor de Weektaak afmaken. Eenmaal in de plusklas betekent niet automatisch "altijd" in de plusklas, je moet laten zien dat je er hoort!