Aanmelden nieuwe leerlingen:

Als u uw kind wilt aanmelden bij ons op school, dan kan dit op dinsdag 4 februari 2020 van 15.30 - 18.00 uur.  


Basisschool Groeneveld; ontwikkelmogelijkheden door te boeien, bloeien en groeien

Op basisschool Groeneveld bieden we alle leerlingen optimale ontwikkelmogelijkheden door te boeien, bloeien en groeien. We boeien onze leerlingen door het bieden van betekenisvol onderwijs: onderwijs waar onze leerlingen zin in hebben! Groeien door het nastreven en bereiken van goede didactische resultaten en leeropbrengsten en uiteraard ook groei in de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling. We laten kinderen verder groeien in dié competenties en basisvaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de huidige maatschappij. Leerlingen bloeien (op) door het creëren van een fijne sfeer van wederzijds vertrouwen.
Omdat de Groeneveld zich aan het ontwikkelen is tot een Taal-Expertise-Centrum zijn wij experts in de talige ontwikkeling van kinderen!
Iedereen is welkom en belangrijk! Het is fijn om op de Groeneveldschool te zijn!!